ult;}} ?> Thông báo về việc tuyển thành viên Câu lạc bộ Tiếng Anh
Thứ 6, 05/06/2020 - 18:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hotline: 0243.2272440

Thông báo về việc tuyển thành viên Câu lạc bộ Tiếng Anh

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS CẦU DIỄN

Số............/TB-THCSCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

 

        Cầu Diễn, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển thành viên Câu Lạc Bộ Tiếng Anh

Căn cứ Hướng dẫn số 433/PGD&ĐT ngày 30/8/2018 V/v thực hiện nhiệm vụ cấp THCS năm học 2018-2019 của phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường THCS Cầu Diễn;

Căn cứ thông báo về việc thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh ngày 11/02/2019 của trường THCS Cầu Diễn;

Căn cứ vào số lượng học sinh đăng kí tham gia là thành viên Câu lạc bộ;

Trường THCS Cầu Diễn thông báo về việc tuyển thành viên Câu lạc bộ Tiếng Anh như sau:

1. Đối tượng:

- Tất cả học sinh trường THCS Cầu Diễn đã nộp phiếu đăng ký thành viên

2. Tổ chức tuyển thành viên:

Học sinh tham gia 2 vòng kiểm tra:

- Vòng 1: Kiểm tra viết: Căn cứ vào kết quả kỳ kiểm tra giữa học kỳ II, lấy 45 học sinh (lấy điểm từ cao xuống thấp) vào vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra nói: Mỗi học sinh tham gia bài kiểm tra nói từ 3 đến 5 phút

3. Thời gian kiểm tra

- Kiểm tra viết: Theo lịch kiểm tra giữa kì II của nhà trường.

- Kiểm tra nói: 15h30 ngày 14/03/2019 (chiều Thứ 5)

4. Số lượng thành viên

- Từ 20 – 30 học sinh dự kiểm tra vòng 2 (lấy điểm từ cao xuống thấp)

* Mọi thông tin vui lòng liên hệ với đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Cô giáo Ngô Thị Kim Anh

Điện thoại: 0988039131       Email: kimanh.ngo.185@gmail.com    

 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Cán bộ GV, HS;

- Lưu VP.

                                                                       

 

Lê Thị Bích Thúy

Bài tin liên quan
Tin mới cập nhật
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63
Hôm qua : 81
Tháng 06 : 355
Năm 2020 : 7.002