Thứ 3, 09/08/2022 - 04:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hotline: 0243.2272440

THÔNG BÁO: Kiểm tra chọn đội tuyển Học sinh giỏi lớp 9 Năm học 2021-2022

 

UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS CẦU DIỄN

 

 

Số:          /TB-THCS CD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnhphúc

 

 

        Cầu Diễn, ngày    tháng    năm 2021

THÔNG BÁO

Kiểm tra chọn đội tuyển Học sinh giỏi lớp 9

Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường THCS Cầu Diễn ;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn;

Trường THCS Cầu Diễn thông báo kiểm tra chọn  đội tuyển Học sinh giỏi lớp 9 năm học 2021-2022 như sau:

        1. Đối tượng, điều kiện:

        - Đội tuyển Toán - Văn – tiếng Anh: học sinh đang theo học lớp đội tuyển của trường năm học 2020-2021.

        - Đội tuyển Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD: học sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt; điểm trung bình môn kiểm tra từ 8,5 trở lên.

        2. Tổ chức kiểm tra đội tuyển:

2.1. Thời gian kiểm tra:

        - Đợt 1: Dự kiến: 7h30 ngày 30/8/2021 (Thứ Hai) kiểm tra chọn đội tuyển các bộ môn Văn – Toán – tiếng Anh.

        - Đợt 2: Dự kiến 14h00 ngày 9/9/2021 (Thứ Năm) kiểm tra chọn đội tuyển các bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Tin.

        2.2. Thời gian làm bài/môn: Văn – Toán : 90 phút. Các môn còn lại: 60 phút

        2.3. Nộp danh sách học sinh đăng ký kiểm tra

        - Đợt 1: Danh sách học sinh học đội tuyển Văn – Toán – tiếng Anh

        - Đợt 2: Ngày 03/9/2021 (Thứ sáu) (Học sinh đã đỗ đội tuyển đợt 1 KHÔNG được thi đội tuyển đợt 2).

        3. Danh sách đội tuyển: Mỗi học sinh chỉ theo học 01 đội tuyển. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, nhà trường lấy danh sách học sinh vào đội tuyển theo thứ tự từ điểm cao xuống điểm thấp.

        4. Thời gian học đội tuyển: Dự kiến ngày 16/9/2021.

 

Nơi nhận:

- Cán bộ giáo viên (để t/h);

- Lưu VP.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Bích Thúy

 

Bài tin liên quan
Tin mới cập nhật
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 100
Tháng 08 : 975
Năm 2022 : 24.259